The Incorrigible First-Degree

I Love What You Do For Hubblu.

Det är bra!

Nu är all fest över och vardagen är här med arbete och så har min fru blivit sjuk. Ja det är inte vardag för söndagen den sista juli har presis börjat, men med vardag menar jag arbete och jag ska arbeta hela söndagen. Men jag ska gå och lägga mig och sova strax och så går jag upp igen om några timmar så att jag kan jobba färdigt det som ska vara färdigt i morgon kväll. När det gäller det arbete jag har att göra i juli så ska det vara klart då alltså. Man kan inte skjuta över julis arbete in i augusti för det är en deadline för julis arbete klockan tolv på natten, just natten till den första augusti. Men det är ju bra tycker jag